نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سرگروه های همیار کودکستان های ناحیه یک برگزار شد

جلسه سرگروه های همیار کودکستان های ناحیه یک برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک،، جلسه­ ی هم اندیشی با مدیران سرگروه های همیار کودکستان های این مدیریت در اتاق معاونت آموزش ابتدایی برگزار شد.

در این جلسه "رسول فلاح زاده" معاون آموزش ابتدایی ضمن تشکر از همراهی مدیران مراکز،  هم دلی و همکاری مدیران را با یکدیگر و با کارشناس کودکستان ها را خواستار شد.

همچنین"طیبه دهقان" کارشناس کودکستان ها، برنامه های این کارشناسی در راستای برگزاری دوره های توانمند سازی مدیر و مربیان مراکز در قالب گروه های همیار را بیان و به لزوم توجه به مشکلات مربوط به اختلالات یادگیری، اضطراب، افسردگی، اهمیت بازی در یادگیری به ویژه در دوران قبل از دبستان و ... اشاره کرد و چگونگی برگزاری جلسات همیار، موضوعات پیشنهادی برای برگزاری جلسات، چگونگی تکمیل فرم صورت جلسه و زمان ارسال هر فرم به کارشناسی را یادآور شد.

سپس" محمد رضا میرجلیلی" ناظر آموزشی ناحیه یک، به سه رأس هرم آموزش یعنی محتوا، آموزش و ارزشیابی اشاره نمود و بر اهمیت فعالیت های مهارتی و دست ورزی تاکید کرد.

در پایان هر کدام از سرگروه های همیار به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود و مشکلات پیش رو پرداختند.

لازم به ذکر است، کودکستان های این مدیریت، اعم از مهدکودک، پیش دبستانی مستقل و ضمیمه در 12 گروه همیار گروهبندی شده اند.