نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سرگروههای مدیران همیار پیش دبستانی ها برگزار شد

جلسه سرگروههای مدیران همیار پیش دبستانی ها برگزار شد


25 آذر 1395

جلسه مشترك واحدهای آموزش ابتدايي، امور مشاركت ها و انجمن اوليا و مربيان با سرگروه هاي مديران هميار مراكز پيش دبستاني برگزار شد.

در اين جلسه "طيبه دهقان " كارشناس آموزش پيش دبستاني ضمن خير مقدم به حاضرين در جلسه به يادآوري بخشنامه هاي ارسالي پرداخت و تحويل به موقع گزارش از سوي مراكز و رفع اشكال در كلاسبندي مراكز را خواستار شد.در ادامه "يوسف حقير " معاون آموزش ابتدايي به توجيه بيشتر طرح هاي «بازيهاي محلي»، «آواها و نغمه هاي محلي»، «يلداي ماندگار»، «قصه گويي مربيان»، «فقط يك زمين داريم» و... پرداخت."سيد رضا ملك نيا" كارشناس مسئول امور مشاركت ها با تاكيد بر ضرورت نظارت بر مراكز ضمن يادآوري بعضي نكته ها در مورد قرار داد مربيان، ممنوع بودن آموزش زبان انگليسي در مراكز و ... تأثير نتايج ارزيابي و نظارت در شهريه مراكز را يادآور شد."ابوالفضل آزاد نيا "كارشناس مسئول انجمن اوليا و مربيان بر لزوم رابطه متقابل و صميمانه مراكز و انجمن اوليا و مربيان و تكميل صحيح دفتر انجمن تأكيد كرد.