نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شد

جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شدبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه توجیهی پروژه مهر با حضور مسئولین کمیته های پنج گانه پروژه مهر در سالن اجتماعات ناحیه یک گردید.

"حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک افزود: موفقیت پروژه مهر مستلزم برنامه ریزی دقیق و جدیت در اجرای آن است و ساماندهی نیروها، فضاهای آموزشی و ثبت نام دانش آموزان باید با جدیت پیگیری گردد.
وی اظهارداشت: این ستاد از 5 کارگروه سازماندهی، کارگروه تعمیر و تجهیز، کارگروه توجیه و تبلیغ، کارگروه نظارت و ارزیابی و کارگروه تایید صلاحیت و انتصابات تشکیل شده است که این کمیته ها باید طوری عمل نمایند؛ تا با بهره گیری از توان و تخصص کلیه همکاران زمینه ی تحقق اهداف مورد نظر و بازگشایی هرچه بهتر مدارس را فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: در مدارس نیز باید جلسه پروژه مهر تشکیل شود و اعضاء آن مشخص و گزارشات اقدامات انجام شده به دبیرخانه ستاد ارسال شود.
دراین جلسه درخصوص چگونگی تدوین، ارسال وارزیابی مستندات  کمیته ها و مدارس درخصوص شیوه نامه ی پروژه مهر بحث ،تبادل نظر و تصمیم گیری شد و هریک از مسئولین و اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را جهت اجرای هرچه بهتر پروژه مهر اعلام داشتند.