نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد امتحانات نهایی شهریور ناحیه یک یزد تشکیل شد

جلسه ستاد امتحانات نهایی شهریور ناحیه یک یزد تشکیل شد


بیست و هفتم مردادماه 1395

با هدف آسیب شناسی مشکلات و هماهنگی های لازم جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور ماه 95 ، جلسه ستاد هماهنگی امتحانات نهایی شهریورماه ناحیه یک یزدبا حضور اعضا در سالن اجتماعات شهید پورمحمد علی این مدیریت تشکیل شد

در این جلسه ضمن تشکر از زحمات و قبول مسئولیت مسئولین حوزه های اجرایی در امر برگزاری امتحانات ، در خصوص چگونگی و زمان و مکان برگزاری امتحانات نهایی بحث و تبادل اندیشه صورت گرفت .