نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه راهبران آموزشی ناحیه یک برگزار شد

جلسه راهبران آموزشی ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس گروه ها وتکنولوژی آموزش ابتدایی ناحیه یک ، جلسه راهبران آموزشی ناحیه با هدف هم سوسازی فعالیت ها در دبستان  قرآنی شهید مدرس برگزار شد.

در این جلسه که با حضور"خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک ، "ابراهیمی" رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی، "میرجلیلی" رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی و"آذری فرد" راهبر آموزشی استان ، نکات قابل توجهی از  طرح وبرنامه های آموزش ابتدایی  بیان شد.

               درپایان جلسه نیز از "فریبا دهقانی" طی دو سال حضور درسمت کارشناسی گروه ها وتکنولوژی آموزشی تجلیل به عمل آمد