نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی چهاردهمین دوره مسابقات ملی و نوآوری دانش آموزان برگزار شد

جلسه توجیهی چهاردهمین دوره مسابقات ملی و نوآوری دانش آموزان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه توجیهی چهاردهمین دوره مسابقات ملی و نوآوری دانش آموزان با حضور"فلاح زاده" معاون آموزش ابتدایی، "شایق" معاون آموزش متوسطه و مدیران مدارس ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه "درخشان" از پارک علم و فناوری یزد در خصوص چهاردهمین دوره مسابقات ملی و نوآوری دانش آموزان و اهمیت آن توضیحاتی را بیان نمود.