نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی متقاضیان پست مدیریت آموزشگاه برگزار شد

جلسه توجیهی متقاضیان پست مدیریت آموزشگاه برگزار شدبه گزارش "احمدرضا نادی پور"مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک،جلسه توجیهی افراد متقاضی مدیریت برای  سال تحصیلی99-98 در سالن اندیشه این ناحیه برگزار گردید .ابتدا "زهره امیر چقماقی"مدیر ناحیه یک در خصوص اهمیت مدیریت مدرسه واینکه مدرسه به عنوان یک واحد زنده اجتماعی می باشد و مسئولیت مدیر از همه بیشتر است صبحت کرد وسپس "کاظم غلامپور"مشاور مدیر در خصوص انتخاب وانتصاب مدیران در سال گذشته واهداف طرح و چگونگی اجرای آن توضیحاتی بیان کرد و در پایان نادی پور در مورد مکان آزمون وگروه ها های مشخص شده ونحوه کار با سامانه  ltmsو پاسخگویی به سوالات توضیحاتی ارائه داد .

لازم به ذکر است آزمون کتبی آنلاین دوشنبه راس ساعت 9 در دو مکان هنرستان 15 خرداد ویژه همکاران خانم ودبیرستان دوره اول شاهد آقا ویژه همکاران آقا برگزار خواهد شد.