نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تعیین وضعیت بازنشستگان و کمیته انتصابات ناحیه تشکیل جلسه دادند

جلسه تعیین وضعیت بازنشستگان و کمیته انتصابات ناحیه تشکیل جلسه دادندبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،جلسه نهایی کردن وضعیت بازنشستگان محترم ناحیه یک با حضور اعضای اصلی و مهمان برگزار شد.در این جلسه وضعیت 140 همکار مشمول بازنشستگی بررسی و با تعدادی از درخواست به کار مجدد با مدرک فوق لیسانس موافقت گردید و با دیگر تقاضاها بعلت عدم احراز شرایط موافقت نشد.

پس از جلسه تعیین وضعیت بازنشستگان ، کمیته انتصابات ناحیه یک در چهارمین جلسه خود با حضور اعضای اصلی کمیته وضعیت کادراداری بعضی مدارس را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند.