نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تخصصی سرگروههای آموزش ابتدایی برگزار شد

جلسه تخصصی سرگروههای آموزش ابتدایی برگزار شد


25 آذر 1395

جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه،با حضور سرگروههای آموزشی در خصوص اهداف و برنامه های جاری واحد گروههای آموزشی بحث و تبادل نظر شد."موسی همتی" در خصوص رسالت بازدید از مدارس و نحوه ی ارزیابی نکاتی را به سرگروههای آموزشی یادآوری نمود."عبدالحمید صابری" ضمن تشکر از سرگروههای آموزشی آنها را پل های ارتباطی بین اداره و مدارس توصیف نمود که مشکلات وپیشنهادات آموزگاران و مدارس را به این اداره ارجاع دهند."یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه در خصوص اینکه خود سرگروه های آموزشی باید در تمام طرح های جاری واحد ابتدایی توانمند باشند مواردی را به آنها مجددا آموزش و ارائه داد."محمود سلیمیان" کارشناس مسئول حراست ناحیه از سرگروههای آموزشی خواستار شد که با روی باز به کلاس وارد شوند و حسن خلق نیکویی داشته باشند."علی محمدی " کارشناس گروههای آموزشی ناحیه ، جایگاه گروههای آموزشی را به مثال بال های پرتوانی برای پیش بردن اهداف واحد ابتدایی توصیف کرد.