نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تحلیل امتحانات نهایی خردادماه برگزار شد

جلسه تحلیل امتحانات نهایی خردادماه برگزار شد


19 دی ماه 1395

به گزارش "محمدرضا ستار" جلسه تحلیل امتحانات نهایی خردادماه 94 و 95 با حضور سرگروههای آموزشی دوره دوم برگزار شد.