نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت آموزش هنرستان ها برگزار شد

جلسه بهبود کیفیت آموزش هنرستان ها برگزار شدبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه بهبود کیفیت آموزش هنرستان ها از طریق ارائه محصولات و خدمات هنرستان ها در  هنرستان شهید رجایی برگزار شد.
در این جلسه  "علی دهقان" مشاور اقتصادی مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن بیان توانمندی های هنرستان ها جهت ارائه خدمات و محصولات، حمایت خود را در این خصوص اعلام کرد.
در ادامه "شایق" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک  به بیان نکاتی در خصوص اهمیت تولیدات خاص هنرستان در بهبود کیفیت آموزشی و توانمندی هنرجویان پرداخت.
همچنین "کتبی" کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کاردانش برخی از پیش نیازها و موانع موجود را مطرح و به تمایل اکثر هنرستان ها جهت مشارکت در این موضوع در صورت رفع این مسائل اشاره کرد.
تعدادی از مدیران هنرستان ها نیز در این جلسه شرکت داشتند که قابلیت های هنرستان خود را جهت ارائه خدمات یا محصول بیان کردند.