نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی درخواستهای همکاران متقاضی تغییر سمت و مقطع برگزار شد

جلسه بررسی درخواستهای همکاران متقاضی تغییر سمت و مقطع برگزار شدجلسه بررسی درخواستهای همکاران متقاضی تغییر سمت و مقطع با حضور اعضای ستاد برگزار شد.