نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات گروه های آموزشی دوره متوسطه برگزار شد.

جلسات گروه های آموزشی دوره متوسطه برگزار شد.


جلسات گروه های آموزشی به منظور بحث وتبادل نظر در خصوص نحوه تدریس کتب درسی وچالش هایی که در کتب درسی وجود دارد با حضور سرگروههای آموزشی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسات گروه های آموزشی دوره متوسطه طی دو روز در دبیرستان رسولیان ودبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور در گروههای درسی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات دبیران در خصوص  آموزش های مجازی در طول یکسال ونیم گذشته، از آنان خواست علاوه بر تشویق دانش آموزان واکسن گریز به انجام واکسیناسیون،  بر آموزش  حضوری تاکید  داشته باشند وبا توجه به اینکه امتحانات میان سال به صورت حضوری می باشد.امتحانات مستمر را با هماهنگی کادر مدرسه به صورت حضوری برگزار نمایند ونمرات مستمر به گونه ای باشد که کمترین انحراف را با نمرات پایانی داشته باشد.

"سرتیب زاده" ضمن ارائه گزارش پایش وارزشیابی های نظام آموزشی با رویکرد تضمین کیفیت گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان پایه دوازدهم از بدو ورود به دوره دوم متوسطه در مجموع پنج ماه به صورت حضوری در مدرسه حضور داشته اند و با فرصت پیش آمده در خصوص آموزش حضوری به این دانش آموزان، توجه ویژه ای برای آن ها صورت گیرد و دبیران محترم در این فرصت باقی مانده تا برگزاری امتحانات نهایی وکنکور، با برگزاری امتحانات مستمر، بنیه علمی دانش آموزان را قوی نموده تا شاهد نتایج خوبی باشیم.