نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن نمادین استانی شکرگزاری قرآن در دبستان دخترانه معلم برگزار شد

جشن نمادین استانی شکرگزاری قرآن در دبستان دخترانه معلم برگزار شدبه گزارش "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه،مراسم نمادین جشن شکرگزاری کسب مهارت خواندن قرآن دانش آموزان پایه سوم با حضور "سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان وهیئت همراه و "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش وپرورش ناحیه و کارشناسان موضوعی طرح در دبستان دخترانه معلم برگزار شد.

اجرای مطلوب برنامه ارتقا آموزش قرآن به صورت هماهنگ در مدارس وجشن شکرگزاری کسب مهارت خواندن قرآن وایجادخاطره ای شیرین از اهداف برنامه می باشد.