نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره یزدشناسی در دبستان دخترانه شهید اسلام پور برگزار شد

جشنواره یزدشناسی در دبستان دخترانه شهید اسلام پور برگزار شد


12 دی ماه 1395

به گزارش روابط عمومی جهت آشنایی دانش آموزان با  بخش هایی از فرهنگ و تمدن خویش جشنواره یزدشناسی در دبستان شهید اسلام پور شاهدیه با حضور "عبدالحمیدصابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "محمدرضامیرجلیلی" رییس اداره دوره دوم اداره کل و کارشناسان همراه و"شهردار شهر شاهدیه" با مشارکت اولیا برگزار شد."علی محمدی" کارشناس گروههای آموزشی ناحیه گفت: سال گذشته طرح مذکور در 32 آموزشگاه برگزار شد که امسال شاهد رشد چشمگیر و در 55 آموزشگاه شاهد برپایی نمایشگاه خواهیم بود.