نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی مرحله استانی برگزار گردید

جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی مرحله استانی برگزار گردیدبه گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش سوادآموزی ناحیه یک،جشنواره الگوهای برتر تدریس  آموزش دهندگان اداره سواد آموزی کل استان با حضور "مرآت امین الرعایا" معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ،"امیر چقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه در محل سالن اندیشه ناحیه یک برگزار شد.

 درابتدا امین الرعایا ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه که از تمام مناطق استان آمده بودند در مورد چگونگی برگزاری این جشنواره و برگزیدگان مرحله اول توضیحاتی ارائه کرد و سپس هشت آموزش دهنده برگزیده به صورت زنده تدریس خود را انجام داده و داوری گردیدند . در نهایت چهار نفر به عنوان نفرات برتر شناخته شدند که دو نفر از آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه یک خانم ها زهرا پسنده و حکیمه رضا پور  مشترکاَ مقام دوم استان را کسب نمودند.

روابط عمومی ناحیه یک برای کلیه شرکت کنندگان و حائزین رتبه ؛توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستار است.