نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام کلاس های پژوهش سرای دانش آموزی برازنده مقدم

ثبت نام کلاس های پژوهش سرای دانش آموزی برازنده مقدمبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، ثبت نام کلاس های  پژوهش سرای دانش آموزی برازنده مقدم در راستای المپیادهای علمی، جشنواره های جوان و نوجوان خوارزمی، جشنواره های علمی پژوهشی، طرح جابر  شروع شد.

دانش آموزان در تمام مقاطع می توانند با مراجعه به لینک زیر https://barazandehsrc.ir یا با شماره تماس 

۰۳۵-۳۷۲۲۴۷۴۰ ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است کلاس ها از اول تیرماه برگزار میشود

.