نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت مرحومه اعظم فراشاهی آموزگار دبستان دخترانه سوم شعبان رابه خانواده فراشاهی تسلیت عرض می نماییم وعلو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...