نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدر گذشت پیشکسوت فرهنگی شادروان هدایت الله میرجلیلی را به خانواده محترم میرجلیلی و فرهنگیان ناحیه یک تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک