نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحومه رویا رمضان زاده، را به خانواده محترم رمضان زاده و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک