نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحومه سکینه رحمانیان، را به خانواده محترم رحمانیان، گلکاره و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک