نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحوم عبدالرزاق احسان زاده، را به خانواده محترم احسان زاده و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک