نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت همکارفرهنگی مرحومه محبوبه میرجلیلی، آموزگار دبستان لغوی را به خانواده محترمشان و جامعه فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برای بازماندگان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک