نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتدرگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحوم محمدرضا اسماعیلی فرد، را به خانواده محترم اسماعیلی فرد و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

 

                                                   روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک