نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتهمکاران ارجمند سرکار خانم بتول رحمانی آموزگار دبستان صغری کوچک، درگذشت(برادر) گرامیتان و جناب آقای احمد محمودی، معاون پرورشی هنرستان سلطنت طرازی، درگذشت (برادرخانم) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک