نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتهمکارارجمند سرکار خانم مرضیه دهقان منشادی، معاون پرورشی دبیرستان فاطمه اولیا درگذشت (مادر) گرامیتان و جناب آقای کشاورزی پور، مدیر هنرستان سلطنت طرازی، درگذشت (مادرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک