نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتهمکارارجمند سرکار خانم مرضیه دهقان بتادکی، درگذشت (پدر) گرامیتان و جناب آقای جعفری، معاون آموزشی دبیرستان محمدطاهری درگذشت( پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک