نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتمدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت ناگهانی دانش آموز بهار زاده مهریزی را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی ناحیه یک