نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیتخانواده محترم مرحوم محمد حسین عزیزی بندرآبادی (پیشکسوت محترم درس ادبیات)

درگذشت (( پدر )) گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک