نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تودیع و معارفه واحد های پشتیبانی و تعاون ناحیه یک

تودیع و معارفه واحد های پشتیبانی و تعاون ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، مراسم تودیع و معارفه واحد های پشتیبانی و تعاون ناحیه یک با حضور اعضای شواری توسعه مدیریت در سالن اجتماعات ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بیان داشت: هدف اصلی دولت و مجموعه آموزش و پرورش خدمتگزاری به مردم است و این امر را در راس کار خود قرار داده است.

وی افزود: واحد های پشتیبانی و تعاون از واحد هایی هستند که ارتباط زیادی با مردم و فرهنگیان عزیز دارند و باید با سعه صدر و همدلی مشکلات این عزیزان را حل نمود.

در این مراسم از زحمات "حسن دستخوان" که به کسوت بازنشستگی رسید، تجلیل شد و "میراسمعیلی" به عنوان کارشناس مسئول تعاون منصوب شد.

همچنین از زحمات "معصومی" کارشناس مسئول سابق پشتیبانی تقدیر شد و "محمد مسلمی" به عنوان کارشناس مسئول پشتیبانی منصوب گردید.