نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین محل خدمت دانشجویان ورودی سال 1397 سهمیه استان یزد

تعیین محل خدمت دانشجویان ورودی سال 1397 سهمیه استان یزدبه اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 1397 دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سهمیه استان یزد می رساند؛ با توجه به مصوبه کمیته سرمایه نیروی انسانی اداره کل (شهریورماه سال 1399) پرونده پرسنلی دانشجویان ورودی 1397 دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی جهت ادامه دوره دانشجویی به اداره محل سکونت ایشان ارسال و حقوق بگیر آن اداره گردیدند و پس از فارغ التحصیلی می بایست به محل خدمت اولیه خود (محل خدمت اولیه همان اداره ای است که دانشجو در زمان اعلام نتیجه کنکور قبول شده است و تعهد محضری خدمت در آن منطقه را تحویل داده است) جهت ساماندهی مراجعه نمایند.

 لیکن به استناد مصوبه هفتمین جلسه کمیته توسعه مدیریت استان در سال 1401، ضروری است کلیه دانشجویان ورودی 1397 سهیمه استان یزد، "فرم تعیین محل خدمت دانشجویان ورودی97" که در سامانه saam.yazdedu.ir قسمت "ویرایش اطلاعات" قرار گرفته را تکمیل نمایند تا پس از بررسی نیاز و مازاد نیروی انسانی و با توجه به قرارداد توسعه سنواتی با اولویت محل خدمت اولیه و بر اساس امتیازات فضلی (امتیازات کسب شده از فرم و امتیازی که دانشگاه به دانشجویان داده است)، محل خدمت نهایی ایشان توسط کمیته توسعه مدیریت استان تعیین و جهت ساماندهی به ادارات معرفی گردند.

گفتنی است در فرم مذکور پس از ورود، منطقه خدمت اولیه با عنوان "منطقه" مشخص شده است و منظور از "محل ثبت نام" در فرم، اداره حقوق بگیری فرد تا پایان شهریور می باشد.

 مقتضی است کلیه دانشجویان ورودی سال 1397 دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی حداکثر تا تاریخ 5 / 6 / 1401 نسبت به ویرایش فرم مذکور اقدام نمایند.

 ضمنا نتیجه تعیین محل خدمت نهایی در قسمت اعلام نتایج سایت saam.yazdedu.ir یک هفته بعد از آخرین زمان تعیین شده قابل رویت می باشد.

 بدیهی است تعیین محل خدمت نهایی برای دانشجویانی که فرم را تا تاریخ مذکور تکمیل ننمایند، توسط اداره کل انجام گرفته و حق هیچگونه اعتراضی برای ایشان وجود نخواهد داشت.

 قابل توجه دانشجویانی که تاکنون فرم اطلاعات فردی (گزینش) جهت استخدام رسمی-قطعی را تکمیل ننموده اند، فرم مربوطه را از سایت gozinesh.medu.ir دریافت و تکمیل و همراه با دو قطعه عکس و یک نسخه کپی کامل صفحات شناسنامه و کارت ملی به واحد گزینش یا امور اداری اداره محل خدمت یا سکونت تحویل نمایند.( عدم تکمیل فرم باعث تاخیر در صدور حکم استخدام قطعی گردیده و مسئولیت آن به عهده خود فرد می باشد.)

خواهشمند است دانشجویان گرامی فقط در صورت داشتن مشکل در ورود به سایت و تکمیل فرم فوق، با شماره 33144524 یا 33144562 تماس گرفته و از تماس بابت نتیجه و غیره خودداری نمایید.