نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهد ساخت سومین مدرسه توسط خیر یزدی

تعهد ساخت سومین مدرسه توسط خیر یزدی


بیستم اردیبهشت 1395

"حاج حبیب الله طرازی " هزینه ساخت یک باب هنرستان را نیز دریزد تقبل کرد

به دنبال برگزاری هیجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان یزد " حاج حبیب الله طرازی " که تاکنون دو باب مدرسه در آزادشهر یزد احداث کرده است تقبل نمود یک باب هنرستان دیگر درناحیه یک یزد احداث کند