نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته کتاب و کتابخوانی آموزش و پرورش ناحیه یک

تشکیل کمیته کتاب و کتابخوانی آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جلسه ای با حضور"زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

مدیر آموزش و  پرورش ناحیه یک گفت: ویژه برنامه ‌های هفته کتاب و کتابخوانی از 24 تا 30 آبان برگزار می شود و توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان نسل کودک و نوجوان، ارتقای سطح مهارت های زندگی به واسطه مطالعه، تقویت سوادخواندن از اهداف هفته کتاب است.

در ادامه هر یک از اعضا به بیان نظرات خود در رابطه با بهتر برگزار شدن هفته کتاب و کتابخوانی پرداختند.