نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پرونده حراستی پرسنل شاغل خرید خدمات آموزشی

تشکیل پرونده حراستی پرسنل شاغل خرید خدمات آموزشیبا سلام

احتراماً با توجه به لزوم داشتن پرونده حراستی، کلیه پرسنل شاغل خرید خدمات آموزشی طبق جدول زمان بندی زیر با دردست داشتن مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده به حراست ناحیه یک مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

-کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی خود و همسر(یک سری)

-کپی آخرین مدرک تحصیلی

-عکس4*3 پرسنلی زمینه سفید (3 عدد پشت نویسی شده)

-اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی خود و همسر و مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی بر روی سی‌دی‌

اسامی جهت حضور در اداره برای تشکیل پرونده بر اساس حرف اول نام خانوادگی

حروف الفبا

مورخ

روز

حرف الف

24/01/1401

چهارشنبه

حروف ب/پ/ت/ث

25/01/1401

پنج‌شنبه

حروف ج/چ/ح/خ

27/01/1401

شنبه

حروف د/ذ/ر/ز/ژ

28/01/1401

یک‌شنبه

حروف س/ش/ص/ض

29/01/1401

دوشنبه

حروف ط/ظ/ع/غ

30/01/1401

سه شنبه

حروف ف/ ق

31/01/1401

چهارشنبه

حروف ک/گ

01/02/1401

پنج‌شنبه

حروف ل/م/ن

03/02/1401

شنبه

حروف و/ه/ی

04/02/1401

یک‌شنبه