نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیت


پانزدهم شهریورماه 1395

 جناب آقای مصیب میرحسینی همکار محترم دبستان سید مصطفی خمینی (ره) ، مصیبت در گذشت ابوی محترم  را به شما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم .