نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

تسلیت


ششم شهریورماه 1395

همکارارجمند سرکارخانم فاطمه رعیت همکار محترم مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد ، مصیبت وارده را به شما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم .