نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده طباطبایی

تسلیت به خانواده طباطباییهمکار ارجمند سرکار خانم زهره طباطبایی سرگروه زیست شناسی ناحیه یک، در گذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانوداه محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک