نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده صالح عباسی

تسلیت به خانواده صالح عباسیهمکار ارجمند سرکار خانم صالح عباسی معاون اجرایی دبستان دخترانه معلم ، در گذشت (پدرهمسر) گرامیتان را به شما و خانوداه گرامیتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیهیک...