نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده سراستاد

تسلیت به خانواده سراستادهمکار ارجمند سرکار خانم زهرا سراستاد هنراموز حسابداری ، در گذشت (پدر پیشکسوت فرهنگی) گرامیتان را به شما و خانوداه گرامیتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...