نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده رضایی

تسلیت به خانواده رضاییدرگذشت همکار عزیزمان مرحومه مرضیه رضایی مربی بهداشت آموزش و پرورش ناحیه یک را خدمت خانواده محترم رضایی، همکاران و جامعه فرهنگی تسلیت عرض می نماییم و علو درجات را برای آن مرحومه مغفوره خواستاریم.

روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک