نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده راستین

تسلیت به خانواده راستین 

درگذشت فرهنگی فرهیخته و از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مرحوم حاج حسن راستین این ضایعه و مصیبت اندوهگین را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت میگویم و از خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی و سلامتی خواهانیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...