نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده حسینی

تسلیت به خانواده حسینیهمکار ارجمند سرکار خانم مژگان حسینی مدیر دبیرستان شیخداد ، در گذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانوداه گرامیتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...