نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده جعفری

تسلیت به خانواده جعفریهمکارارجمند سرکار خانم شکوفه جعفری همکار دبیرستان سیدابوالقاسم همدانی ، در گذشت (پدرهمسر) گرامیتان را به شما و خانوداه محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...