نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به خانواده آقایی

تسلیت به خانواده آقاییهمکار ارجمند سرکار خانم آقایی کارشناس محترم امورمالی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، در گذشت (مادربزرگ) گرامیتان را به شما و خانوداه محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد