نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیر هنرستان وطن چی از دبیران آموزشگاه به مناسبت هفته معلم

تجلیل مدیر هنرستان وطن چی از دبیران آموزشگاه به مناسبت هفته معلمبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"عبدالمجید زارع" مدیر آموزشگاه هنرستان وطن چی در معیت آقای"محمود زارع"معاون آموزش متوسطه اداره کل ، "عبدالحمید صابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و کارشناسان همراه از دبیران آموزشگاه به مناسبت تکریم مقام معلم تجلیل نمود.