نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل دانش آموزان دبستان الفبا از مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک

تجلیل دانش آموزان دبستان الفبا از مدیر آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، دانش آموزان دبستان الفبا با حضور در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از زحمات کارمندان، مدیر و معاونین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تقدیر کردند.