نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از واحد سوادآموزی ناحیه یک

تجلیل از واحد سوادآموزی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "حبیب فکوری" با حضور در واحد سوادآموزی ناحیه یک به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی از همکاران این واحد تجلیل نمود.