نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مراقب سلامت دبستان دخترانه شاهد شهدای کوچه بیوک

تجلیل از مراقب سلامت دبستان دخترانه شاهد شهدای کوچه بیوک


16 آذر 1395

مراسم تجلیل ازمراقب سلامت و کادر آموزشگاه دخترانه شهدای کوچه بیوک جهت کسب رتبه برتر و نشان پنج ستاره در ارزیابی طرح مدارس مروج سلامت ازمرکز بهداشت شهرستان یزد با حضور "حسینی تبار" رییس اداره سلامت آموزش وپرورش استان و"معینی" معاون پرورشی آموزش وپرورش ناحیه و کارشناسان همراه انجام شد."حسینی تبار" در خصوص رعایت نکات بهداشتی و سلامتی و رعایت آن هم در مدرسه و هم در منازل توضیحاتی را به دانش آموزان ارائه داد.