نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از فرزند شهید شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک

تجلیل از فرزند شهید شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، از"ابوذر قبادی" کارشناس امور شاهد ناحیه یک، به مناسبت روز شهدا تجلیل شد.