نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از شهردار ناحیه یک در متوسطه دوره اول پسرانه دانش پژوه

تجلیل از شهردار ناحیه یک در متوسطه دوره اول پسرانه دانش پژوه


بیست و سوم اردیبهشت 1395

همزمان با اعياد شعبانيه اعضاي شوراي دانش آموزي و پيشاهنگان سازمان دانش آموزي به منظور تقدير وتشكر از آسفالت نمودن حياط دبيرستان با اهدا دسته گل و تقديرنامه از شهردار ناحیه تجلیل بعمل آوردند